Palvelut

Energiapalvelut

Rakennusten energiankäytön tehostaminen monitavoiteoptimoimalla (MOBO, Multi Objective Building Optimization) tarjoaa asiakkaalle enemmän vaihtoehtoja ja laskentadataan perustuvaa tietoa päätöksenteon tueksi investointeja harkittaessa. Henkilöstömme pystyy tarjoamaan hyväksyttyä, Suomen oloihin suunnattua RT-ympäristökonsultointia kiinteistöjen RTS-ympäristöluokitukseen. Tarjoamme asiakkaidemme hankkeille kustannustehokkaasti ja laskentadataan perustuen energiaselvitykset ja -todistukset, rakennusten energiatehokkuuden parantamisen toimenpide-ehdotukset sisältäen suunnittelun, selvitykset, mitoituksen ja elinkaari- sekä kustannuslaskelmat. Kiinnostus rakennusten hiilijalanjälkilaskentaan on tullut vastuullisten asiakkaidemme keskuudessa yhä suositummaksi ja käytössämme on parhaat ohjelmistot sekä hiilijalanjäljen laskentaan että kiinteistöjen energiasimulointeihin.

Referenssit

Ota yhteyttä

Mikko Keinänen

Energiasuunnittelu
+358 50 4128 952

Kari Seitaniemi

Toimitusjohtaja
+358 40 7370 363

Asko Saarinen

LVIA-suunnittelu
+358 44 0685663

Liisi Vanhala

Assistentti
+358 50 3818 437