Sippolan koulukoti

Energiapalvelut

Elinkaarisuunnittelu – energiasuunnittelu
Rakennusvuosi: 1836
Projektivuosi: 2022-2024
Suunnittelun laajuus:
Huoneistoala:
Bruttoala: 1632 brm²
Tilavuus: 5800 r-m³

Suojellun perusparannuskohteen energia- ja olosuhdesimuloinnit, aurinkopaneelien selvitykset sekä energiankulutustavoitteiden määrittäminen.